top of page

Termo

Tibetano:

བཤད་བརྒྱུད་འདེགས་པའི་ཀ་བ་བཅུ་༼ཆེན་པོ༽

bshad brgyud 'degs pa'i ka ba bcu (chen po)

 Atenção: provisório – em revisão 

Sânscrito:

Português:

-

Inglês:

Espanhol:

Francês:

Dix (Grands) Piliers de l'Exégèse / des Lignées d'Exégèse

Thönmi Sambhota, Kawa Paltseg, Bairotsana, Chogro Lui Gyaltsen, Shang Yéshé Dé, Rinchen Zangpo, Dromtön Gyalwai Joungné, Ngog Lotsawa Loden Shérab, Sakya Pandita et Gö Khougpa Lhetsé. [AGP-1, 2017]

Italiano:

bottom of page