Termo

Tibetano:

steng nas mnan

Sânscrito:

Português:

English: