Termo

Tibetano:

gtsang

Sânscrito:

Português:

English: